EXAMENS OFICIALSCambridge

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://4uenglishacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/header_courses.png

Young Learners YLE

Són proves dissenyades per avaluar les capacitats en la llengua anglesa dels nens i nenes d’entre set i dotze anys.

A1/A2 - KET

El Key English Test (KET) correspon al nivell A2 del MCER i és un títol reconegut que acredita l’anglès escrit, parlat i escoltat a nivell bàsic. 

Demostra la capacitat per comunicar-se en anglès en situacions senzilles un cop adquirida una bona base de l’aprenentatge. 

Objectius del nivell:

 • Entendre i utilitzar frases i expressions bàsiques.
 • Presentar-se i respondre a preguntes bàsiques sobre les teves dades personals.
 • Interactuar amb persones angloparlants les quals es comuniquin lentament i clara i escriguin notes curtes i senzilles. 
https://4uenglishacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/letter_a.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://4uenglishacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/letter_b.png

B1 - PET

El Preliminary English Test (PET) correspon al nivell B1 del MCER i és un títol reconegut que acredita l’anglès escrit, parlat i escoltat a nivell intermedi.

Demostra la capacitat de comunicar-se en anglès amb parlants natius en l’entorn de la vida quotidiana. 

Objectius del nivell:

 • Entendre els punts bàsics d’instruccions directes o anuncis públics. 
 • Desenvolupar-te en situacions quotidianes quan surts al carrer.
 • Fer preguntes senzilles i poder mantenir converses informals amb amics, família o a classe.
 • Escriure cartes o prendre notes en assumptes que no siguin tan familiars. 

B2 - FCE

El First Certificate in English (FCE) correspon al nivell B2 del MCER i és un títol reconegut i acceptat per moltes empreses que acredita l’anglès escrit, parlat i escoltat a nivell intermedi.

Demostra que tens les destresses necessàries per comunicar-te amb seguretat en anglès.

Objectius del nivell:

 • Captar el missatge essencial dels textos amb temes de cràcter concret i abstracte i participar activament en una conversació tècnica dins del seu camp d’especialització.
 • Comunicar-se amb suficient espontaneïtat i fluïdesa amb parlants natius sense que la conversa involucri un esforç especial per part dels dos interlocutors. 
 • Expressar- se de manera clara i matisada sobre temes diversos.  
 • Ser capaç de comentar notícies d’actualitat i d’examinar avantatges i desavantatges de situacions concretes.
https://4uenglishacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/letter_b.png
https://4uenglishacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/letter_c.png

C1 - CAE

EL Certificate in Advanced English (CAE) correspon al nivell C1 del MCER i és un títol reconegut que acredita la capacitat d’utilitzar l’anglès amb confiança en la majoria de les situacions professionals, socials i acadèmiques i te un àmpli reconeixement mundial.

Objectius del nivell:

 • Entendre i comprendre una major varietat de textos més extensos i lingüísticament complexes així com de reconèixer el seu sentit implícit.
 • Expressar-se amb soltesa i espontaneïtat sense necessitat d’esforçar-se massa per trobar l’expressió adequada. 
 • Fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per fins socials, acadèmics i professionals o de formació.
 • Escriure textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat i ser capaç de relacionar temes fent servir una bona varietat de recursos lingüístics.

C2 - CPE

EL Certificate of Proficiency in English (CPE) correspon al nivell C2 del MCER i demostra un coneixement excepcional de la llengua anglesa. 

Obtenint aquest títol demostraràs que et desenvolupes en anglès sense problemes i et podrà obrir les portes a oportunitats laborals directives en empreses internacionals així com a oportunitats acadèmiques per estudiar un postgrau a l’estranger. (Aquest servei és online amb professora nativa a 4U).

Objectius del nivell:

 • Extreure les idees principals dels textos complexes.
 • Entendre documents, aconsellar o conversar sobre temes complicats o sensibles, entendre girs col·loquials i afrontar amb confiança preguntes hostils. 
 • Escriure sobre qualsevol tema i agafar apunts extensos en reunions o seminaris de forma cuidada i amb bona expressió.
 • Resumir informació procedent de diverses fonts ja siguin en llengua oral o escrita i reproduït l’argument bàsic i lògic d’aquesta informació d’una forma coherent. 
 • Expressar-te amb fluïdesa, de manera espontània i precisa, i saber matisar opinions fins i tot tractant temes complexes.
https://4uenglishacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/letter_c.png

Convocatòries i preus exàmens oficials Cambridge

Consulta les convocatòries i preus dels exàmens Cambridge English: Dates dels exàmens i preus.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Contacta'ns
Carretera de Berga, 65 08670 - Navàs
+34 608 32 45 95
https://4uenglishacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/4u_logo-cmyk-flat_small-640x622.png